المان پست

تخفیف ویژه جهت بازدید از باغ پرندگان تهران

در راستای فراهم آوردن خدمات رفاهی و تفریحی برای کارکنان محترم وزارت راه و شهرسازی و ذی‌نفعان گرامی، طی قراردادی ...

تکریم وارائه خدمات رفاهی

به اطلاع اعضاء محترم موسسه، رفاه اندوخته وآتیه کارکنان وزارت راه وشهرسازی میرساند با توجه به تغییرات ساختاری در بدنه ...

راه اندازی سامانه متمرکز رزرو آنلاین

به گزارش روابط عمومی امور بین الملل و به نقل از آقای اصلانی از دفتر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی ...

تخفیف ویژه جهت بازدید از باغ پرندگان تهران
۱۹ تیر ۱۴۰۳

در راستای فراهم آوردن خدمات رفاهی و تفریحی برای کارکنان محترم وزارت راه و شهرسازی و ذی‌نفعان گرامی، طی قراردادی ...

تکریم وارائه خدمات رفاهی
۱۹ دی ۱۴۰۲

به اطلاع اعضاء محترم موسسه، رفاه اندوخته وآتیه کارکنان وزارت راه وشهرسازی میرساند با توجه به تغییرات ساختاری در بدنه ...

راه اندازی سامانه متمرکز رزرو آنلاین
۲ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی امور بین الملل و به نقل از آقای اصلانی از دفتر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی ...

تخفیف ویژه جهت بازدید از باغ پرندگان تهران
تخفیف ویژه جهت بازدید از باغ پرندگان تهران
تکریم وارائه خدمات رفاهی
تکریم وارائه خدمات رفاهی