شعب استانی

 1. آذربایجان شرقی
 2. آذربایجان غربی
 3. اردبیل
 4. اصفهان
 5. البرز
 6. ایلام
 7. بوشهر
 8. تهران
 9. چهارمحال بختیاری
 10. خراسان جنوبی
 11. خراسان رضوی
 12. خراسان شمالی
 13. زنجان
 14. سمنان
 15. سیستان و بلوچستان
 16. فارس
 17. قزوین
 18. قم
 19. کردستان
 20. کرمان
 21. کرمانشاه
 22. کهکلویه و بویراحمد
 23. گلستان
 24. گیلان
 25. لرستان
 26. مازندران
 27. مرکزی
 28. هرمزگان
 29. همدان
 30. یزد
 31. وزارتخانه
 32. سازمان مجری
 33. سازمان ملی
 34. عمران شهر جدید