هیئت مدیره

8
جناب آقای دکتر عباس علائی نوین عضو هیئت مدیره
148689
سرکار خانم فاطمه حمیدیان عضو هیئت مدیره
970473A5-F2B9-4B81-BDE6-04E49D9409B9
جناب آقای نادر دزفولیان عضو هیئت مدیره