کمیته های تخصصی

ویژگی های موفقیت یک سازمان
۱۸ بهمن ۱۴۰۱

موفقیت سازمانی، یک هدف ویژه است که هر مجموعه ای برای رسیدن به آن، از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. ...

اقدام نوآورانه و افزایش مشارکت شهرداری‌ها برای بن‌بست شکنی نوسازی بافت‌های فرسوده
۱۲ دی ۱۴۰۱

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن با تقویت و تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده، جبران می‌شود؛ ...