امور اقتصادی و سرمایه گذاری

اقدام نوآورانه و افزایش مشارکت شهرداری‌ها برای بن‌بست شکنی نوسازی بافت‌های فرسوده
۱۲ دی ۱۴۰۱

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن با تقویت و تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده، جبران می‌شود؛ ...